ปลูกชวนชม ..ปลูกง่าย รายได้ดี +p1

ธันวาคม 06, 2014, 04:18:04 PM โดย ปื้น ปากพนัง
0
4820

ชวนชม

ชื่อสามัญ    Impala Lily Adenium

ชื่อวิทยาศาสตร์   Adenium obesum

ตระกูล   APOCYNACEAEั

ลักษณะทั่วไป
  ..ชวนชมเป็นพรรณไม้ยืนต้น  อวบน้ำ ขนาดเล็ก  ลำต้นมีความสูงประมาณ1-3เมตร   à¸¥à¸³à¸•à¹‰à¸™à¸­à¸§à¸šà¸™à¹‰à¸³à¸œà¸´à¸§à¹€à¸›à¸¥à¸·à¸­à¸à¸ªà¸µà¹€à¸‚ียวปนขาวผิวเรียบเป็นมัน ลำต้นมียางลำต้นบิดงอไปตามจังหวะแตกกิ่งก้านสาขาน้อย  รูปทรงโปร่งใบแตกออกตามปลายของกิ่งก้านใบมนรีปลายใบมนโคนใบสอบเรียว กลางใบมีเส้นสีขาวมองได้ชัด ตัวใบแข็ง ผิวเป็นมันเรียบมีสีเขียวดอกออกตรงปลายยอดของก้านดอกเป็นรูปแตร  มีกลีบดอก 5 กลีบ มีสีชมพูโคนกลีบดอกมีฐานรองดอกเป็นแฉกเล็ก ๆ สีเขียว ดอกบานมีความกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร

การเป็นมงคล
  คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นชวนชมไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดการชวนชม นิยมชมชอบ เพราะชวนชมเป็นไม้มงคลนาม และยังทำให้เกิดแสน่ห์แห่งการดึงดูดตา ดูดใจ ชวนมองยิ่งนัก  ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นชวนชมไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางดอกให้ปลูกในวันพุธการปลูกการปลูกแบ่งเป็น 2 วิธี..

1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคารบ้านเรือน ใช้กระถางทรงและขนาด 12-18 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ; ขุยมะพร้าว : ดินร่วน อัตรา 1 : 1 : 1 ผสมดินปลูก เพื่อความสวยงามของทรงพุ่มควรดูแลตัดกิ่งให้เหมาะสม และควรเปลี่ยนกระถาง 1-2 ปี/ครั้ง    เพราะการขยายตัวของรากแน่นเกินไป
2. การปลูกในแปลงปลูกประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋คอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา      1 : 2 ผสมดินปลูก แต่ที่เหมาะสมควรปลูกประดับบริเวณสวนนิยมปลูกเป็นกลุ่มจะให้ดอกที่สวยงามเด่นชัดขึ้น

การดูแลรักษาแสง                          
ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง
น้ำ                             à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸´à¸¡à¸²à¸“น้ำน้อย ทนต่อความแห้งแล้งให้น้ำ 7-10 วัน/ครั้ง

ดิน                            ดินร่วนซุย

ปุ๋ย                            ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น ใส่ปีละ 4-6 ครั้ง

การขยายพันธ์               à¸à¸²à¸£à¸›à¸±à¸à¸Šà¸³ การตอน

โรคและศัตรู                 à¹„ม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรู เพราะเป็นไม้ที่มีความทนทานต่อสภาพธรรมชาติได้ดี
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php
ยังไม่มีความคิดเห็น