การุณ ศุขะพันธ์' เกษตรกรดีเด่นไร่นาà

กรกฎาคม 27, 2014, 08:00:57 PM โดย ปื้น ปากพนัง
0
2794


เกษตรกรบ้านหมี่ จ.ลพบุรี คว้ารางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ไร่นาสวนผสม ปี 2556 ด้วยผลงานปลูกพืชหมุนเวียนหลากชนิด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เลี่ยงใช้สารเคมี ผลิตปุ๋ยหมักจากสมุนไพรใช้เอง จนประสบผลสำเร็จ
                          จากที่คณะกรรมการพิจารณาผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 ได้พิจารณาคัดเลือก นายการุณ ศุขะพันธ์ วัย 72 ปี เกษตรกร อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาไร่นาสวนผสมประจำปี 2556 เนื่องจากสร้างผลงานด้านการเพาะปลูกได้โดดเด่น โดยจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันที่ 13 พฤษภาคมนี้
                          ลุงการุณ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพและดำรงชีวิต มีการบริหารจัดการระบบปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และประมง ในสัดส่วนที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นเกษตรกรคนแรกที่ปลูกองุ่น และพริกขี้หนูปลอดสารพิษ อ.บ้านหมี่ ผลงานที่เจ้าตัวภาคภูมิใจและทำให้คนรู้จัก
                          ลุงการุณ กล่าวว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ที่ราคาไม่แน่นอน จึงหันมาปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่เกือบ 100 ไร่ เพราะนอกจากช่วยปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์แล้ว ยังแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ โดยปลูกพืชนับร้อยชนิด อีกทั้ง เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา สร้างแหล่งน้ำเพื่อทำเกษตร ซึ่งผลผลิตสร้างรายได้ให้ทุกวัน วันละเกือบ 1 หมื่นบาท
                          ลุงการุณย้ำว่า การทำเกษตรที่สวนจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้มีสารพิษตกค้าง ด้วยการผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้ฉีดพ่นป้องกันศัตรูพืช พร้อมติดตั้งระบบน้ำแบบพ่นฝอยเพื่อประหยัดแรงงาน เวลา ต้นทุน อีกทั้งพัฒนาสวนนี้ให้เป็นสถานที่ดูงาน สถานที่ถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ เพิ่มรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนอีกทาง
                          ทั้งนี้ ลุงการุณยังบอกว่า การทำอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จ ต้องทำด้วยความรัก เอาใจใส่ดูแลอย่างจริงจัง และหาความรู้ใส่ตัว ถ้าทำแล้วทิ้งขว้างไม่ดูดาย ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้
ยังไม่มีความคิดเห็น