ซอนเนดิกซ์สร้างโซลาร์ฟาร์ม7.5เมกะวัà

กันยายน 13, 2014, 07:18:19 PM โดย ปื้น ปากพนัง
0
2130


“ซอนเนดิกซ์ กรุ๊ปและเฟิร์ส โซลาร์ อิงค์ หรือ แนสแด็คว่า ประกาศความสำเร็จในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดนครราชสีมากำลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์ นับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยในปัจจุบัน”

   à¸¡à¸£. แฟรงค์ คอนสแตนท์ ประธานกรรมการ ซอนเนดิกซ์  เผยว่า ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) จากพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำระดับโลก โดยคณะผู้บริหารที่มีผลงานความสำเร็จในภูมิภาคเอเชียมานานกว่า 15 ปี จึงมั่นใจว่าโครงการโซลาร์ฟาร์มที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการแรกของบริษัทซอนเนดิกซ์ในประเทศไทย จะช่วยวางรากฐานอันแข็งแกร่งในการพัฒนาโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ระดับโรงไฟฟ้า รวมทั้งโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคาได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยเชื่อว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นแหล่งพลังงานหลักในไทยต่อไปอย่างแน่นอน

   à¹‚ดยโซลาร์ฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 125 ไร่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 7.5 เมกกะวัตต์สามารถรองรับความต้องการของครัวเรือนไทยราว 5,100 ครัวเรือน และคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ปีละประมาณ 10,500 เมกะวัตต์ชั่วโมง ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละกว่า 6,500 ตัน โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระที่โครงการ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป

   à¸—ั้งนี้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดที่ติดตั้งในโครงการโซลาฟาร์มนครราชสีมาแห่งนี้ ส่งมอบโดยเฟิร์ส โซลาร์ ภายใต้โครงการรวบรวมเก็บกลับคืนและรีไซเคิลแผงเซลล์ที่ครบอายุการใช้งานหรือเสียหายระหว่างอายุโครงการ จะได้รับการเก็บกลับคืนโดยเฟิร์สโซลาร์ เพื่อนำไปรีไซเคิลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โครงการนี้เป็นโครงการที่มีการกันเงินทุนสำรองไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นหลักประกันว่า แผงเซลล์จะได้รับการรีไซเคิลอย่างแน่นอนในอนาคต ไม่ว่าเวลานั้นจะยังมีเฟิร์ส โซลาร์อยู่หรือไม่ก็ตาม

   à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸šà¸‹à¸­à¸™à¹€à¸™à¸”ิกซ์นั้นเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนอิสระ (IPP) โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และมีผลงานการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีต้นทุนที่เหมาะสม ซอนเนดิกซ์ทำหน้าที่พัฒนา ก่อสร้าง ดำเนินงาน และเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในที่ต่างๆ ทั่วโลก ปัจจุบันซอนเนดิกซ์เป็นเจ้าของกิจการโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตรวมกันกว่า 50 เมกะวัตต์ ในประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส สเปน สหรัฐอเมริกา และไทย รวมทั้งกำลังพัฒนาอีกหลายโครงการ มีกำลัง การผลิตหลายร้อยเมกะวัตต์

จาก w w w.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=107&cno=3037




ยังไม่มีความคิดเห็น