เกษตรตัวอย่าง
“ทะเคะฮิสะ”เกษตรพันล้านแห่งจิบะ
บ้านรโหฐานของ “ทะเคะฮิสะ” สุดยอดเกษตรกรจังหวัดจิบะ“ทะเคะฮิสะ อิจิมะ” เกษตรกรพันล้านแห่งจิบะ (ภาพบน), “โคอิจิ ยะมะชิตะ” เศรษฐีผู้แป...

เมื่อ กันยายน 21, 2014, 01:38:19 PM
พิสิษฐ์ ฮามไสย์ กับการสกัดน้ำมันปา
เกษตรกรชาวอีสานตอบรับการจัดตั้งเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มชุมชนในพื้นที่ปลูกใหม่ ช่วยตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคา ปฏิวัติสร้างรูปแบบการรั...

เมื่อ กรกฎาคม 28, 2014, 01:00:11 PM
พ่อมหาอยู่ สุนทรธัย
...ปี2520 ในขณะที่หลายฝ่ายต่างกำลังมองหาแนวทางเกษตร ที่น่าจะสามารถแก้ปัญหา อันสั่งสมมาจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวที่เน้นแค่ผลผลิต เพื่...

เมื่อ กรกฎาคม 28, 2014, 07:01:48 AM
การุณ ศุขะพันธ์' เกษตรกรดีเด่นไร่นา
เกษตรกรบ้านหมี่ จ.ลพบุรี คว้ารางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ไร่นาสวนผสม ปี 2556 ด้วยผลงานปลูกพืชหมุนเวียนหลากชนิด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพ...

เมื่อ กรกฎาคม 27, 2014, 08:00:57 PM
ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (4 ธันวาคม พ.ศ. 2465 ) ราษฎรอาวุโส นักวิจัย นักวิชาการเกษตรผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ของประเทศไทยสู่สากล อดีต...

เมื่อ กรกฎาคม 27, 2014, 07:24:07 PM